Menu

Usługi

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • audyty i pomoc prawna w zakresie przejmowania pracowników i optymalizacji zatrudnienia,
  • kompleksowa obsługa procesów w zakresie zbiorowych stosunków pracy (negocjacje oraz projekty regulaminów, układów zbiorowych, porozumień zbiorowych),
  • strategie alternatywnej obsługi (outsourcing, agencje pracy tymczasowej),
  • pomoc prawna w zakresie indywidualnych stosunków pracy  (umowy  o pracę, o zakazie konkurencji, o odpowiedzialności materialnej, zakresy obowiązków, rozwiązywanie umów o pracę),
  • bieżące doradztwo prawne w sprawach pracowniczych, obsługa postępowań sądowych i kontrolnych prowadzonych przez PIP i ZUS.
  • doradztwo w zakresie problematyki wypadków przy pracy i chorób zawodowych.