Menu

Usługi

Ochrona środowiska

  • doradztwo i regulacje wewnętrzne w zakresie prawa ochrony środowiska,
  • analizy, audyty i opracowania w zakresie oceny spełniania wymogów dotyczących ochrony środowiska,
  • pomoc prawa w postępowaniach administracyjnych związanych z oddziaływaniem inwestycji przemysłowych na środowisko
  • opiniowanie Raportów o Bezpieczeństwie, Wewnętrznych Planów Operacyjno Ratowniczych oraz Programów Zapobiegania Poważnym Awariom Przemysłowym,
  • opiniowanie i sporządzanie dokumentów dotyczących ochrony środowiska.