Menu

Usługi

RODO

  • przeprowadzenie wywiadu z każdym z przedsiębiorców w celu określenia obszarów wymagających wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych – RODO) i określenia, które z obowiązków wynikających z RODO będą klientów dotyczyć bezpośrednio,
  • przeprowadzenie analizy obowiązujących w danym przedsiębiorstwie dokumentów z zakresu danych osobowych, 
  • sporządzenie kompletnej dokumentacji, w tym Polityki Ochrony Danych Osobowych oraz procedur, uwzględniających specyfikę przedsiębiorstwa, zakres zadań dla każdej z osób zaangażowanych w przetwarzanie danych, odpowiednie zabezpieczenia danych itp.,
  • spotkania oraz szkolenia dla firm i pracowników mające na celu objaśnienie dokumentacji oraz wyjaśnienie wątpliwości w zakresie stosowania RODO,
  • wdrożenie procedur,
  • przekazanie dokumentów na nośnikach elektronicznych wraz z odpowiednimi uprawnieniami do ich wykorzystania,
  • pomoc prawna w uzyskiwaniu certyfikatów zgodności z RODO.