Menu

Usługi

Prawo administracyjne i sądowo-administracyjne

  • kompleksowa pomoc prawna w zakresie prawa administracyjnego, uzyskiwanie pozwoleń, zezwoleń, koncesji, atestów i innych decyzji administracyjnych, dokonywanie wymaganych zgłoszeń i zawiadomień,
  • formalno -prawna obsługa procesów budowlanych i inwestycyjnych,
  • reprezentacja przed organami administracji publicznej,
  • zastępstwo prawne w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniach sądowo – administracyjnych.