Menu

Usługi

Kontrakty

  • koncepcje i projekty umów sprzedaży, umów o świadczenie usług, umów agencyjnych, o dzieło i zlecenia, umów i porozumień ramowych, najmu, leasingu, dzierżawy, przelewu wierzytelności, przekazu, ugody, 
  • projekty ogólnych warunków sprzedaży i świadczenia usług,
  • opinie prawne dotyczące umów cywilnych i handlowych,
  • umowy ubezpieczenia.