Menu

Wspólnicy

Jarosław Mioduski

Radca prawny od 1999 r. - numer wpisu Wa-Pł 216
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego

Posiada bogate doświadczenie i znaczące sukcesy w prowadzeniu procesów sądowych, w tym sądowo-administracyjnych, a także negocjacji, specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw, w tym kompleksowej obsłudze prawnej, zapewnia zgodność funkcjonowania spółek z bieżącym porządkiem prawnym oraz dbałość o interesy właścicieli, zajmuje się prawem cywilnym, w tym prawem kontraktów, prawem administracyjnym, a także prawem sportowym i windykacją. Pełni funkcję arbitra Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, a w przeszłości pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Wydziału Gier PZPN oraz Wiceprzewodniczącego Rady Głównej Izby Gospodarczej Regionu Płockiego.

język rosyjski

Paweł Ciećwierz

Radca prawny od 2005 r. - numer wpisu WA-P-236
Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Jest cenionym specjalistą z zakresu prawa korporacyjnego i handlowego, a także prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, posiada znaczące doświadczenie w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych i reorganizacyjnych przedsiębiorstw w tym spółek, z sukcesami prowadzi spory sądowe i negocjacje, posiada szeroką praktykę w świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw, w tym tworzeniu wewnętrznych regulacji i wdrażaniem mechanizmów zapewniających zgodność ich funkcjonowania z przepisami prawa, zajmuje się również sprawami z zakresu ochrony środowiska. Przez kilka kadencji pełnił funkcję arbitra Izby d/s Rozstrzygania Sporów Sportowych.

język angielski

Anna Jóźwiak – Skulska

Radca prawny od 2009 r. numer wpisu WA-P-308
Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Jest doświadczonym procesualistą. Specjalizuje się w zakresie prawa budowlanego i nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowej realizacji inwestycji deweloperskich, posiada szeroką praktykę w prowadzeniu sporów sądowych i sądowo-administracyjnych, a także negocjacji i windykacji, świadczy bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzglednieniem firm funkcjonujących w ramach sieci franczyzowych i agencyjnych, zajmuje się również sprawami z zakresu prawa autorskiego i własności intelektualnej, a ponadto wdrażaniem rozwiązań ochrony prawnej interesów właścicielskich.

język angielski