Menu

Usługi

Sukcesja

  • doradztwo z uwzględnieniem następstwa prawnego i majątkowego przedsiębiorców, 
  • pomoc prawna w celu zapewnienia ciągłości działalności gospodarczej i stabilizacji biznesu  poprzez uregulowanie prawnych relacji rodzinnych,
  • projekty restrukturyzacyjne i optymalizacja w zakresie bieżącego i przyszłego zarządzania podmiotem gospodarczym i majątkiem rodzinnym 
  • kompleksowe doradztwo w zakresie planowania majątkowego, ubezpieczeń, inwestycji i obrotu prawnego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem sukcesji prawnej.