Menu

Usługi

Prawo procesowe i arbitraż

  • weryfikacja spraw oraz opiniowanie zasadności kierowania ich na drogę postępowania sądowego
  • kompleksowe zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi, administracyjnymi oraz przed organami administracji publicznej,
  • pisma procesowe w postępowaniach cywilnych i administracyjnych,
  • negocjacje i zawieranie ugód przed Sądami
  • reprezentacja wierzycieli w postępowaniu upadłościowym, restrukturyzacyjnym i  egzekucyjnym
  • kompleksowe działania windykacyjne, w tym zakresie windykacji sądowej i egzekucji sądowej, współpraca z komornikami sądowymi na terenie całego kraju
     

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym, a także sądami arbitrażowymi w całym kraju, w tym przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Dysponujemy doświadczonym zespołem radców prawnych zapewniającym profesjonalną obsługę postępowań sądowych, dzięki czemu możemy szczyć się wysoką skutecznością w zakresie spraw prowadzonych dla naszych Klientów.