Menu

Usługi

Prawo korporacyjne, reorganizacje i restrukturyzacje spółek

  • kompleksowa obsługa procesów inwestycyjnych, negocjacje i umowy wspólników,
  • pełna obsługa procesu rozpoczęcia działalności przedsiębiorcy (akty założycielskie, umowy, statuty, rejestracja),
  • bieżąca obsługa organów korporacyjnych,
  • rozwiązywanie i likwidacja podmiotów gospodarczych,
  • kompleksowe doradztwo prawne w procesach związanych z przekształcaniem, łączeniem i podziałem spółek prawa handlowego,
  • badania prawne (analizy prawne) mające na celu kompleksową ocenę sytuacji prawnej podmiotu gospodarczego,
  • doradztwo prawne i obsługa procesów sprzedaży akcji/udziałów,
  • pełna obsługa transakcji sprzedaży przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części,
  • obsługa postępowań upadłościowych, naprawczych i restrukturyzacyjnych.