Menu

Usługi

Prawo własności intelektualnej i prawa autorskie

  • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa własności intelektualnej, 
  • negocjacje oraz umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych i umowy licencyjne,
  • umowy związane z prawami własności przemysłowej (znaki towarowe, patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe),
  • umowy dotyczące systemów informatycznych, w tym umowy wdrożeniowe, licencyjne, serwisowe,
  • obsługa procesów rejestracji i udzielania praw ochronnych w zakresie praw własności przemysłowej,
  • doradztwo prawne w zakresie tworzenia baz danych, 
  • kompleksowa pomoc prawna w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i dóbr własności intelektualnej.